Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery. Wychowanie, które jest procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej. Bardzo pomocnym w procesie wychowania jest oparcie tegoż procesu o wzór osobowościowy patrona szkoły. Ceremoniał szkolny, zwyczaje związane z patronem szkoły oraz przyjęta koncepcja wychowania powoduje, że szkoła ma swój „klimat”. Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Wyszynach będzie wielkim zaszczytem, dumą, a także wyzwaniem i odpowiedzialnością dla całej społeczności szkolnej. Będzie również pomocą w kształtowaniu u uczniów przywiązania do swojej szkoły oraz promowania jej pozytywnego wizerunku.

Wybór Mikołaja Kopernika na patrona szkoły nastąpił w dniu 17 czerwca 2015 r. zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami. W pracę związaną z wyborem patrona zaangażowali się uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Po uwzględnieniu w głosowaniu propozycji wszystkich podmiotów szkoły, okazało się, że spośród trzech kandydatów na patrona (Maria Konopnicka, Mikołaj Kopernik, Janusz Korczak) większość głosów uzyskał Mikołaj Kopernik.

 

ŻYCIORYS MIKOŁAJA KOPERNIKA

Mikołaj Kopernik był polskim astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistą, strategiem, lekarzem, poetą, astrologiem, tłumaczem, duchownym katolickim. Znaczną wartość dla nauki przedstawiały obserwacje astronomiczne Kopernika. Był człowiekiem, który z odwagą szukał prawdy o Wszechświecie. Jego teoria heliocentryczna przekazała ludziom nowe myślenie, prawidłową budowę świata oraz nauczyła inaczej żyć. Chciał, aby ludzkość nie żyła w zacofaniu, ciemności umysłu i niewiedzy. Trzeba także pamiętać o tym, że od niego wszystko się zaczęło. Dokonany przez niego pomiar długości roku (365 dni 5 godzin 55 minut 58 sekund) stał się podstawą reformy kalendarza, który obowiązuje do dziś To dzięki niemu już od pięciu wieków zdajemy sobie sprawę, że Ziemia z innymi planetami krąży wokół Słońca. Ogłoszona przez niego teoria była najważniejszą rewolucją naukową w dziejach ludzkości od czasów starożytnych, nazywaną niekiedy przewrotem kopernikańskim.

Tego wielkiego człowieka podziwiają miliony. Nic więc dziwnego, że chcielibyśmy, aby został patronem naszej szkoły. Kopernik był postacią ważną nie tylko dla Polski, ale i dla całego świata, tak więc ten wszechstronny człowiek, którego na pewno nie można zaszufladkować w jednej dziedzinie nauki, może być dla nas wzorem.