Plan lekcji klasa VIII 2020/2021

Lp.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. polski

Fizyka

Informatyka

Matematyka

Matematyka

2

J. niem.

Wos

Historia

Fizyka

J. polski

3

Matematyka

J. niem.

J. polski

J. niem.

Matematyka

4

Historia

J. polski

Geografia

Religia

J. ang.

5

w-f

Matematyka

Biologia

w-f

w-f

6

Chemia

w-f

Religia

WOS

Godz. do dysp.

7

Chemia

J. ang.

EDB

J. polski

-

8

WDŻ

-

 

-

-