Godziny zajęć lekcyjnych

8:00 - 8:45 – 1 lekcja
8:55 - 9:40 – 2 lekcja
9:50 - 10:35 – 3 lekcja
10:45 - 11:30 – 4 lekcja
11:40 - 12:25 – 5 lekcja
12:35 - 13:20 – 6 lekcja
13:25 - 14:10 – 7 lekcja
14:15 - 15:00 - 8 lekcja
12:35 - 15:00 - świetlica dla dzieci dojeżdżających