Odwozy szkolne:

Poniedziałek - czwartek:

12.30 - Gimbus wszystkie kierunki

13.20 - Bukowiec, Prosna

14.10 - wszystkie kierunki (oprócz Prosny)

15.00 - Prosna (wtorki, środy)

Piątek:

11.45 - Bukowiec, Prosna

13.20 - wszystkie kierunki

Dowozy do szkoły:

7.00 - Nowa Wieś Wyszyńska

7.05 - Jancówka

7.15 - Wyszynki

7.30 - Bukowiec 

7.45 - Prosna

7.00 - Grabówka