• Przewodnicząca: Paulina Bondecka
  • Zastępca przewodniczącej: Agnieszka Walkowiak
  • Sekretarz: Katarzyna Kryger
  • Skarbnik: Małgorzata Rujna

Członkowie:

  • Elżbieta Czyż
  • Agnieszka Grochowalska
  • Sylwia Kabat
  • Anna Grabowska
  • Magdalena Janicka

Wszelkie wnioski, uwagi i skargi można składać osobiście lub telefonicznie u Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszynach - pani Donaty Kędzierskiej.