Dnia 1 września obowiązuje strój galowy. Przypominamy również o konieczności zakrywania nosa i ust. W apelu mogą wziąć udział jedynie rodzice uczniów klasy I.

Harmonogram dowozów i odwozów obowiązujący dnia 1 września 2020 r.

Klasy V - VIII

6.55 - Nowa Wieś Wyszyńska

7.00 - Jancówka

7.15 - Wyszynki

7.30 - Bukowiec

7.45 – Prosna

7.00 - Grabówka

Odwozy rozpoczną się o godzinie 8.30.

Klasy I - IV

8.05 - Wyszynki

8.15 - Nowa Wieś Wyszyńska

8.20 - Bukowiec

8.40 – Prosna

8.40 – Grabówka

Odwozy rozpoczną się ok. 10.30

 

Obowiązujący od 2 września plan jazdy autobusów znajduje się na stronie w zakładce DOWOZY I ODWOZY

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się według następującego planu:

- klasy V - VIII - godzina 8.00 - 8.30 - spotkania z wychowawcami

- klasy I - IV - godzina 9.00 – 10.30 uroczysta inauguracja roku szkolnego (hol szkoły)