Drodzy Rodzice, Uczniowie!

Dnia 1 września spotkania z wychowawcami dla klas V – VIII odbywać się będą od godz. 8.00 do godz. 8.30. Natomiast uczniowie klas I – IV wezmą udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego w godzinach 9.00 – 10.30. (rozpoczęcie odwozów ok. godziny 10.30)

Dojeżdżający uczniowie przyjeżdżają autobusami szkolnymi zgodnie z zamieszczonym rozkładem jazdy (dowozy i odwozy do miejscowości Grabówka zostaną przedstawione w poniedziałek). W autobusach szkolnych obowiązują zasady bezpieczeństwa dotyczące komunikacji publicznej, w związku z tym uczniowie muszą mieć obowiązkowo zakryte usta i nos. 

Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem, bez rodziców (z wyjątkiem klas pierwszych). Nie powinni się grupować – wskazane jest zachowanie dystansu społecznego. Uczniowie zobowiązani są mieć założone osłony ust i nosa. Po wejściu do sal i pomieszczeń z nauczycielami, można je zdjąć. Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.