Informujemy, że zebrania z rodzicami odbędą się według następującego harmonogramu:

Klasy I - V dnia 2 września 2020 r. godzina 16.30

Klasy VI - VIII dnia 3 września 2020 r. godzina 16.30