Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września (wtorek) według następującego planu:

- klasy V - VIII - godzina 8.00 - 8.30 - spotkania z wychowawcami 

- klasy I - IV - godzina 9.00 - uroczysta inauguracja roku szkolnego (hol szkoły) 

Harmonogram dowozów i odwozów obowiązujący dnia 1 września 2020 r.

Klasy V - VIII

6.55 - Nowa Wieś Wyszyńska

7.00 - Jancówka

7.15 - Wyszynki

7.30 - Bukowiec

7.45 - Prosna

Odwozy rozpoczną się o godzinie 8.30.

Klasy I - IV 

8.05 - Wyszynki

8.15 - Nowa Wieś Wyszyńska

8.20 - Bukowiec

8.40 - Prosna

Odwozy rozpoczną się po apelu i spotkaniach z wychowawcami.

(Godzina zostanie podana do informacji jutro)