Klasy V a i V b naszej szkoły uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do Nadleśnictwa Podanin, zorganizowanej przez panią Dorotę Jelińską w ramach lekcji techniki. Na miejscu uczniowie wzięli udział w zajęciach o tematyce przyrodniczo - leśnej z cyklu „Piątki” dla nauczycieli.  Tematem zajęć były drzewa i drewno. Uczniowie zapoznali się z gospodarką leśną, uczyli się rozpoznawać drzewa, przypasować do nich owoc, nasionko. Układali puzzle z kawałków drewna, poznali pojęcie metra sześciennego drewna. Ponadto grali na cymbałach leśnych i korzystali w wielu innych atrakcji edukacyjnych Nadleśnictwa Podanin.