Dnia 23.10.2019 r. nastąpi przesunięcie odwozów:

- odwóz 13.20 odbędzie się wyjątkowo ok. godziny 13.40

- odwóz 15.00 odbędzie się wyjątkowo ok. godziny 15.15