Przypominamy, że 14 października - Dzień Edukacji Narodowej, jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych (na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela). W naszej szkole jest to dzień wolny. Informacja o dniach wolnych została przekazana przez Dyrektora Szkoły i znajduje się w kalendarzu roku szkolnego.