Autorki: Sandra Graczyk, Weronika Grzelak kl. VIII

9 października uczniowie klasy I zostali oficjalnie pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach. Uroczysty apel odbył się w Domu Kultury. Klasa pani Anny Duszki zaprezentowała się przed zaproszonymi gośćmi, Rodzicami i wszystkimi uczniami naszej szkoły. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki, a na koniec ślubowali dbać o dobre imię klasy i szkoły, być dobrymi Polakami.

Po pasowaniu odbyła się część artystyczna związana z Dniem Edukacji Narodowej. Apel został przygotowany przez Samorząd Uczniowski wraz z paniami Edytą Kaźmierską i Karoliną Binkowską. Pani Dyrektor Donata Kędzierska złożyła wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły życzenia i podziękowała za trud wkładany w wykonywaną pracę, uczniom życzyła wytrwałości, a rodzicom udanej  owocnej współpracy ze szkołą.