Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniom klas I – VIII  zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz organ prowadzący szkołę.

Rodzice zobowiązani są do zakupu książek do religii.

W załączeniu wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019.

Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach w roku szkolnym 2018/2019 - do pobrania w formacie PDF