Rozpoczynamy konkurs na najpiękniejszy lampion. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 października 2017 r. podczas dyskoteki z okazji Halloween.