Podsumowanie akcji „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie” – zakończenie akcji 

w czwartek 12 września 2018 r.

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom zaangażowanym w akcję za pomoc.