19 października 2016 r. w godzinach 16.00 - 17.30 rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszynach mogą uzyskać informacje na temat wyników nauczania i zachowania swoich dzieci. Serdecznie zapraszamy!