Dnia 1 września obowiązuje strój galowy. Przypominamy również o konieczności zakrywania nosa i ust. W apelu mogą wziąć udział jedynie rodzice uczniów klasy I.

Harmonogram dowozów i odwozów obowiązujący dnia 1 września 2020 r.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji, lub w szpitalu.
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Drodzy Rodzice, Uczniowie!

Dnia 1 września spotkania z wychowawcami dla klas V – VIII odbywać się będą od godz. 8.00 do godz. 8.30. Natomiast uczniowie klas I – IV wezmą udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego w godzinach 9.00 – 10.30. (rozpoczęcie odwozów ok. godziny 10.30)

Dojeżdżający uczniowie przyjeżdżają autobusami szkolnymi zgodnie z zamieszczonym rozkładem jazdy (dowozy i odwozy do miejscowości Grabówka zostaną przedstawione w poniedziałek). W autobusach szkolnych obowiązują zasady bezpieczeństwa dotyczące komunikacji publicznej, w związku z tym uczniowie muszą mieć obowiązkowo zakryte usta i nos. 

Informujemy, że zebrania z rodzicami odbędą się według następującego harmonogramu:

Klasy I - V dnia 2 września 2020 r. godzina 16.30

Klasy VI - VIII dnia 3 września 2020 r. godzina 16.30

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września (wtorek) według następującego planu:

- klasy V - VIII - godzina 8.00 - 8.30 - spotkania z wychowawcami 

- klasy I - IV - godzina 9.00 - uroczysta inauguracja roku szkolnego (hol szkoły) 

Zmiany w godzinach dowozów w roku szkolnym 2019/2020:

7.00 - Nowa Wieś Wyszyńska

7.05 - Jancówka

7.15 - Wyszynki

7.30 - Bukowiec 

7.45 - Prosna

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 2 września 2019 r. 

Plan dnia:

8.15 - msza święta w kościele parafialnym w Wyszynach

9.00 -apel na placu przed szkołą, spotkania z wychowawcami klas

10.00 - rozpoczęcie odwozów

Uczniowie klasy I przynoszą plecaki (poświęcenie w kościele). Uczniowie klasy VIII otrzymają podręczniki, w związku z czym proszeni są o przyniesienie plecaków lub toreb. Obowiązuje strój galowy. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r.

Plan dnia:

8.15 - msza święta w kościele parafialnym w Wyszynach. Poświęcenie plecaków uczniów klasy I

9.00 - powrót do szkoły, apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

10.15 - rozpoczęcie odwozów

Uczniowie przychodzą w strojach galowych.

 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniom klas I – VIII  zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz organ prowadzący szkołę.

Rodzice zobowiązani są do zakupu książek do religii.

W załączeniu wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019.

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł.

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi zbiórki pieniędzy na rzecz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach, oświadczamy, że szkoła nie prowadzi żadnej zbiórki pieniędzy i nie upoważniła żadnej firmy i osoby prywatnej do w/w działań. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się dnia 4 września 2017 r.

Plan dnia:

8.15 - msza św. w kościele parafialnym w Wyszynach

ok. 9.00 - uroczysty apel w szkole

10.15 - rozpoczęcie odwozów (PKS, Gimbus)

W sekretariacie szkoły można pobrać wnioski na stypendium socjalne.

Dnia 27 sierpnia 2016 r. (sobota) w Poznaniu, na Ostrowie Tumskim odbył się zlot członków i sympatyków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele szkół z naszej gminy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie należący do pocztu sztandarowego.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach odbędzie się dnia 1 września 2016 r.

8.15 - msza święta w kościele parafialnym w Wyszynach

9.00 - przejście do szkoły. Apel na hali sportowej.

Odwozy rozpoczną się o godzinie 9.50.

Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 1 września 2015 r. (wtorek)

Plan dnia:

8.15 - msza św. w kościele parafialnym w Wyszynach; poświęcenie plecaków uczniów klas I

9.00 - powrót do szkoły; uroczystość na hali sportowej

9.45 - rozpoczęcie odwozów

Informacja dla rodziców klas I

Listy uczniów przyjętych do klasy Ia i Ib Szkoły Podstawowej w Wyszynach w roku szkolnym 2015/2016 zostały zamieszczone na gazetce w korytarzu szkoły.

Program "Mleko w szkole"

Celem programu „Mleko w szkole" jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Program "Owoce i warzywa w szkole"

Program „Owoce i warzywa w szkole" skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Wyszynach odbędzie się 1 września 2014 r.

godzina 8.05 - msza św. w kościele parafialnym w Wyszynach

godzina 8.45 - powrót do szkoły, inauguracja roku szkolnego na hali sportowej

godzina 9.30 - rozpoczęcie odwozów

Szkoła Podstawowa w Wyszynach bierze udział w projekcie:

1 01

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego...

Już tylko dwa tygodnie pozostały do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015. Na powracających z wakacji uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszynach czekają duże zmiany.