Nadanie nazwy szkole

Dnia 29 września 2015 r. Rada Gminy Budzyń nadała Szkole Podstawowej w Wyszynach nazwę "Mikołaja Kopernika", ustalając pełną nazwę szkoły w następującym brzmieniu: "Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach". Nowa nazwa obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2016 r.