OGŁOSZENIE

Stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów i studentów z Gminy Budzyń

Firma EDP Renewables Polska, inwestor farmy wiatrowej, oferuje jednorazowe stypendia naukowe dla najzdolniejszych mieszkańców gminy Budzyń o łącznej wartości 6.000€.

Wsparciem stypendialnym może zostać objęta osoba, która spełnia kryterium obowiązkowe, czyli:
• spełnia kryterium dochodowe,
• spełnia kryterium szczególnego uzdolnienia
• posiada zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Budzyń

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy regulamin.

Regulamin konkursy stypendialnego "GREEN EDUCATION"