Zmiana organizacji odwozów!

Dnia 27 października 2015 r. nastąpi zmiana organizacji odwozów.

Odwozy rozpoczną się o godzinie: 12.30 (Gimbus) oraz 12.35 (PKS)