1 01

Dzień drzwi otwartych w Szkole Podstawowej w Wyszynach

20 października 2015 r. w godzinach 16.00 - 17.30 rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszynach mogą uzyskać informacje na temat wyników nauczania i zachowania swoich dzieci. Serdecznie zapraszamy!