Informacja dla rodziców klas I

Listy uczniów przyjętych do klasy Ia i Ib Szkoły Podstawowej w Wyszynach w roku szkolnym 2015/2016 zostały zamieszczone na gazetce w korytarzu szkoły.