Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Wyszynach odbędzie się 1 września 2014 r.

godzina 8.05 - msza św. w kościele parafialnym w Wyszynach

godzina 8.45 - powrót do szkoły, inauguracja roku szkolnego na hali sportowej

godzina 9.30 - rozpoczęcie odwozów