Próbny sprawdzian szóstoklasisty

Dnia 15 października 2015 r. uczniowie klasy VI przystąpili do pierwszego w roku szkolnym 2015/2016 próbnego sprawdzianu szóstoklasisty.

 

1 01

 

1 02

 

1 03

 

1 04