Jesteśmy już uczniami!

Dnia 27 października 2015 r. uczniowie klas I a i I b zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszynach.

Odświętnie ubrani i z szerokimi uśmiechami na twarzy złożyli uroczyste ślubowanie: Przyrzekali między innymi być obowiązkowymi i pilnymi uczniami, dbać o dobre imię szkoły. Następnie pasowania na uczniów dokonała pani dyrektor Donata Kędzierska poprzez tradycyjne dotknięcie ramienia ołówkiem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zorganizowali słodki poczęstunek dla dzieci oraz zaproszonych gośći!

1 01

 

1 02

 

1 12

 

1 13

 

1 14

 

1 15

 

1 16

 

1 17

 

1 18

 

1 19

 

1 20

 

1 21

 

1 22

 

1 23

 

1 24

 

1 04

 

1 05

 

1 07

 

1 08

 

1 09

 

1 10