2 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczący: Zuzanna Przybylska

Zastępca: Kaja Pasch
Sekretarz: Jan Grochowalski
Skarbnik: Aleksandra Kabat
Członkowie: Alicja Kościuszko i Julia Brozdowska