We wrześniu uczniowie z klasy I wzięli udział w spotkaniu z policjantem. Tematem pogadanki było „Bezpieczeństwo na drodze” . Funkcjonariusz przypomniał zasady bezpieczeństwa w szkole oraz poza nią, zasady poruszania się po drodze, zachęcił do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe, przestrzegał również najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i zadawały wiele pytań.  W październiku odbyło się kolejne spotkanie, w którym udział wzięli uczniowie klas VI – VIII.

Zajęcia te dotyczyły bezpieczeństwa, cyberprzemocy, odpowiedzialności prawnej nieletnich  za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Uczniowie zareagowali bardzo pozytywnie, wykazali zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, dyskutowali, zadawali mnóstwo pytań. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.