Z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego odbyło się nietypowe zakończenie roku szkolnego 2019/2020, podczas którego pożegnaliśmy 23 uczniów klasy 8.  Niestety ze względu na obecną sytuację nie mogli wziąć w nim udziału ich młodsi koledzy, którzy świadectwa odbierali z sekretariatu w wyznaczonych dniach i godzinach. Swoją obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Budzyń pan Marcin Sokołowski, Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Koziołka Matołka w Wyszynach pani Przemysława Kaczmarczyk oraz proboszcz parafii MB Pocieszenia w Wyszynach ks. Bogdan Spychaj.

  Ósmoklasistom towarzyszyli również rodzice. Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru z rąk absolwentów uczniom z klas szóstych, którzy ślubowali dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować szkołę.  Nowym chorążym pocztu sztandarowego został Hubert Duda z klasy 6a,  razem z nim w asyście dwie uczennice z klasy 6b: Dominika Piątkowska i Marta Sell. Zgodnie z tradycją pani dyrektor nagrodziła wyróżniających się ósmoklasistów, rodzice otrzymali listy gratulacyjne za wkład włożony w rozwój swoich dzieci oraz podziękowania za współpracę ze szkołą.  Szczególne podziękowania i pochwały otrzymała uczennica Amelia Stawowa, która zdobywała przez cztery kolejne lata tytuł prymusa szkoły. Wyróżnione zostały również Maja Nogalska i Matylda Ślęzak za 4 lata reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym oraz Amelia Stawowa i Eliza Burzyńska za 3 lata sumiennej pracy w aktywie bibliotecznym. Ponadto wszyscy uczniowie klasy 8 zostali absolwentami i otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, rozpoczynając w ten sposób kolejny etap swojego życia.