Drogie Dzieci, umieszczamy kalendarz aktywnego radzenia sobie w maju 2020. Ten kalendarz zawiera codzienne działania podejmowane w maju w odpowiedzi na kryzys z poczuciem celu i sensu. Kalendarz pochodzi ze strony fundacji Action for Happiness, która pomaga ludziom podejmować działania na rzecz szczęśliwego i życzliwego świata.
Drukuj: https://cloud6p.edupage.org/cloud/maj_2020.pdf?z%3AMlfav2INMwqQmjEgtJ1l9Yujlvw8Zuc%2B6nM5GyF9D90TiIKwrjYpqrW5lJSgQCJU