W naszej szkole od września działa koło szachowe. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu. Biorą w nich udział uczniowie klasy IV oraz raz w miesiącu uczniowie klas V – VI. Podczas zajęć dzieci poznają podstawy i taktykę gry w szachy a także ukierunkowane są na własny sposób myślenia.

Opiekunami koła szachowego są pani Izabela Turostowska oraz pan Krzysztof Kryszkiewicz. Podczas pierwszych zajęć uczniowie obejrzeli bajkę dotyczącą historii szachów i układając na szachownicy ziarna ryżu, próbowali policzyć jak wysokiej nagrody zażądał  od króla młodzieniec, który zapoznał go ze swoja grą – szachami. A poprosił on o pozornie skromną nagrodę - aby na pierwsze pole szachownicy położono 1 ziarno ryżu, na drugie 2 ziarna, na trzecie 4 ziarna i na każde następne pole dwa razy więcej ziaren niż na pole poprzednie. Nauka gry w szachy stwarza uczniom nieograniczone możliwości wykazania inicjatyw, ćwiczy pamięć, koncentruje uwagę, a ponad to inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego myślenia. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje. Szachy wpływają na rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwiają rozumienie treści matematycznych. Zachęcamy do udziału  w zajęciach.