21 grudnia w Szkole Podstawowej w Wyszynach odbyły się zajęcia otwarte pt.  „Legenda św. Mikołaja”. Polegały one na wspólnym czytaniu książek o tematyce świątecznej. Wzięli w nich udział uczniowie z klas II i ich rodzice. Dzieci obejrzały prezentację dotyczącą św. Mikołaja, słuchały opowiadań i wierszy czytanych przez  zaproszonych rodziców oraz nauczyciela bibliotekarza, wspólnie śpiewały piosenki świąteczne.

Na zakończenie wszyscy wzięli udział w świątecznym quizie. Głównym celem spotkania była promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz zwrócenie uwagi na ważną rolę rodziców w procesie kształtowania nawyków czytelniczych najmłodszych dzieci. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze i wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Za wspólne czytanie książek serdecznie dziękujemy Pani Marzenie Grochowalskiej i Pani Marzenie Kruger.