Nowości w naszej bibliotece

W listopadzie w naszej bibliotece szkolnej pojawiły się nowe książki, zakupione w ramach programu rządowego “Książki naszych marzeń”.Głównym założeniem programu było wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata, promowanie czytelnictwa wśród uczniów, urozmaicanie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych oraz rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej. 

Nowe książki o walorach edukacyjnych I wychowawczych cieszą sie dużą popularnością wśród młodych czytelników.