Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Turnus profilaktyczny

Turnus profilaktyczny
Informacje dla rodziców uczniów klasy V, biorących udział w turnusie profilaktycznym.


Termin 02.02.2015 r. – 06.02.2015 r.


Miejsce zajęć: Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Wielka Poznańska 89, 64-610 Rogoźno

Opiekun: pani Magdalena Olczak


Wyjazd w poniedziałek, godzina 8.00
Powrót w piątek. Wyjazd z Rogoźna godzina 10.30

 

REGULAMIN
Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w
Rogoźnie.

Regulamin dotyczy pobytu uczestników turnusu i ich opiekunów w Centrum.

 

1. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania przemocy oraz wulgarnego słownictwa.
2. Zabrania się przemieszczania sprzętu w salach bez zezwolenia dyrektora Centrum.
3. Uczestnicy turnusów zobowiązani są do dbania o porządek w swoich pokojach i łazienkach, w których są zakwaterowani.
4. Za wszelkie zaistniałe uszkodzenie przedmiotów i urządzeń stanowiących własność Centrum odpowiada opiekun turnusu lub indywidualnie uczestnik.
5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez uczestników turnusu.
6. Opiekunowie grup (nauczyciele, wychowawcy) mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach integracyjnych organizowanych przez Centrum oraz nocować z podopiecznymi w budynku Centrum.
7. Wyjście poza teren Centrum jest możliwe wyłącznie z opiekunami.
8. Opiekun turnusu opiniuje program pobytu podpisując oświadczenie dotyczące zgody na udział wszystkich podopiecznych w zajęciach profilaktycznych.
9. W budynku Centrum obowiązuje obuwie zmienne.
10. Uczestnicy turnusów powinni posiadać pisemną zgodę rodziców.
11. Cisza nocna obowiązuje od godz. 2200 do godz. 700. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem dzieci, w szczególności w porze nocnej, sprawują opiekunowie grup.
12. Uczestnicy turnusu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu boiska i siłowni znajdującej się na terenie Centrum.
13. W razie przekroczenia regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania się dyrektor Centrum uprawniony jest do usunięcia winnego z Centrum oraz do zawiadomienia dyrektora Szkoły i rodziców (uczniowie odwożeni są na koszt rodziców).
14. Rezerwacja terminów trwa przez cały rok kalendarzowy do wyczerpania wolnych terminów.
15. Na terenie Centrum obowiązują zasady Fair-Play.