Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru

Dzień 20 maja 2016 r. zapisze się w historii naszej szkoły, jako jeden z najważniejszych. Tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie Szkole Podstawowej w Wyszynach imienia Mikołaja Kopernika. O godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. prośbą rodziców skierowaną do księdza proboszcza Bogdana Spychaja  o poświęcenie i pobłogosławienie nowego sztandaru Szkoły Podstawowej w Wyszynach. Tę wyjątkową uroczystość uświetnił Zespół Trębaczy Myśliwskich Nadleśnictwa Sarbia.


Podczas uroczystości w szkole Przewodnicząca Komitetu Fundacyjnego pani Paulina Bondecka przekazała sztandar panu Wójtowi Marcinowi Sokołowskiemu, który następnie wręczył go pani Dyrektor Donacie Kędzierskiej i uczniom SP w Wyszynach.
Na początku Przewodniczący Rady Gminy – pan Zenon Nowicki odczytał Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Wyszynach imienia Mikołaja Kopernika i przekazał pani Dyrektor  akt nadania imienia.
Wyrazem szacunku i uznania dla fundatorów są pamiątkowe gwoździe umieszczone na drzewcu sztandaru, w trakcie uroczystości nastąpiło ich symboliczne umocowanie oraz złożenie podpisów na akcie fundacyjnym.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim fundatorom:
Wójtowi Gminy Budzyń i  Radzie Gminy Budzyń,
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sarbia panu Maciejowi Strawie,
Firmie Kabat Spółka Jawna z Budzynia,
Pani Barbarze Ksyckiej - Dyrektorowi Banku Spółdzielczego z Budzynia,
Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów z Wyszyn i z Prosny,
Kołom Gospodyń Wiejskich z Wyszyn i z Prosny,
Sołectwu Prosna,
Panu Marcinowi Bartoszakowi,
Panu Arkadiuszowi Bieranowskiemu,
Państwu Paulinie i  Danielowi Bondeckim,
Państwu Barbarze i  Mariuszowi Chrołom,
 Państwu Joannie i  Danielowi Czekalskim,
Państwu Ewie i Robertowi Gibasom,
Państwu Lucynie i Maciejowi Gramowskim,
Państwu Janinie i  Mirosławowi Kabatom,
Państwu Emilii  i Krzysztofowi Kinom,
Państwu Annie i  Grzegorzowi Kuchtom
Państwu Ewie i Zbigniewowi Lubańskim,
Państwu Magdalenie  i Karolowi Nogalskim
Państwu Agnieszce i Andrzejowi Ślęzakom,
Państwu Agnieszce i Pawłowi Walkowiakom.
Na akcie fundacyjnym swoje podpisy złożyli także honorowi goście:
Starosta Powiatu - p.Julian Hermaszczuk
Przewodniczący Rady Powiatu p. Piotr Jankowski
Pan Mieczysław Grabianowski – dyrektor Gabinetu Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Pan prof. dr hab.   Piotr  Wolański – przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy prezydium Polskiej Akademii Nauk, profesor Politechniki Warszawskiej i Instytutu Lotnictwa w Warszawie.
Wójt Gminy Wągrowiec – Pan  Przemysław Majchrzak
Pani Ewa Urbańczyk – długoletnia dyrektor naszej szkoły
Ksiądz proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia – Bogdan Spychaj.
  Przyjmując sztandar pani dyrektor  zapewniała, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły.Chorąży pocztu sztandarowego przyrzekał otaczać sztandar czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem, wzorowym zachowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię Szkoły. Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego odczytała tekst przysięgi, a przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie. Po raz pierwszy uczniowie SP w Wyszynach odśpiewali hymn szkoły. Potem głos zajęli zaproszeni goście. Na koniec nasz specjalny gość pan prof. dr hab. Piotr Wolański wygłosił wykład, w którym przybliżył zasługi naszego patrona – Mikołaja Kopernika, a także wkład innych Polaków w rozwój wiedzy z dziedziny astronomii. Pan profesor zachęcał do uczenia się matematyki, gdyż to ona jest królową wszystkich nauk. Zwieńczeniem całej uroczystości był występ uczniów naszej szkoły w części artystycznej.