Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR DLA RODZICÓW
dzieci urodzonych od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r., dzieci urodzonych w 2009r.

Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej w Wyszynach należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełnione i podpisane zgłoszenie.
Druk zgłoszenia można otrzymać w sekretariacie szkoły.

Nabór do klas pierwszych
1. Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wyszynach przyjmowane są:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają,
2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni.
3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci siedmioletnie urodzone od 30.06.2008 r. do 31.12.2008 r., oraz dzieci które w roku kalendarzowym 2015 kończą 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, pod warunkiem, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym
lub posiada pozytywną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
4. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli
na tablicy ogłoszeń w przedszkolach , strona internetowa, pisemne powiadomienia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły - informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności zapisania dziecka do klasy pierwszej do dnia 31.03.2015 r.

Przyjmowanie zgłoszeń – do dnia 31 marca 2015 r.